Grafisk Produktion

Magnus Clarholm

 

Tel. 073 50 70 600

magnus@clarholm.se

 

Sandfjärdsgatan 91

120 56  ÅRSTA

 

www.clarholm.se

 

 

 

 

 

Trycksaker för alla behov

 

 

Etablerade stora företag eller den nystartade föreningen - alla kan ha nytta av en kontakt med mig vad gäller trycksaker och annat reklam- och informations-tryck. Allt från lite visitkort till tiotusentals 40-sidiga broschyrer - banderoller, flaggor, rollups etc, etc...

 

Kunskap

Grafisk produktion är en kedja av moment. I samtliga moment har jag arbetat i produktionen, både som anställd och som egenföretagare.

Därmed har jag en ingående förståelse för de olika momenten och hur man

får en bra slutprodukt, utan dyrköpta omvägar.

 

Kontakter

Jag har med åren skaffat ett stort kontaktnät vad gäller de olika momenten. Från enmansbolag som mitt eget - exempelvis reklamkonsulter, översättare eller layoutspecialister vidare till små och medelstora produktions-företag, och vid behov stora tryckerikoncerner med resurser att trycka de riktigt stora upplagorna.

 

Denna kunskap och erfarenhet kombinerad med mitt kontaktnät ger mig kompetens att producera rätt trycksak, med rätt kvalitet, till rätt pris.

 

Service

Det är viktigt att förhålla sig till kunden på rätt sätt: Att vara lyhörd och ta till mig kundens behov och agera därefter. Att ge och ta information på ett sätt som passar den enskilda individen. Viktigast kanske att anpassa mig tidsmässigt till kunden.

Under en produktion kan kunden kontakta mig i princip dygnet runt. Jag anpassar arbetstiden efter behoven.

 

Produktion

Det vanligaste är att jag hjälper till i valet av storlek, pappersval etc beroende på typ av trycksak. Jag tår till tjänst med textredigering och val av bilder. Vid behov fotograferar jag själv eller väljer bilder ur min bildbank, samt optimerar bildkvalitén för tryck. Sedan gör jag layout och sättning och bevakar tryckning, efterbehandling och distribution.

 

Jag väljer metod och produktion efter ditt behov, beroende på var i kedjan jag kommer in - du kanske har ett färdigt tryckoriginal och behöver hjälp med resten. Eller behöver en annons för en tidning. Eller behöver hjälp med idéer och visioner...

 

 

Jag väljer produktionsbolag som lämpar sig bäst för just din trycksak.

200 visitkort eller 100 000 broschyrer...

 

Några dagar efter att du godkänt originalet är din trycksak klar!

 

 

 

 

Clarholm © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

Digitaltryck

Billigare & Bättre

Nya leverantörer

 

Kontakta mig för info om beställning, prisbild mm!

//Magnus